Dotazník – školy – očekávání od SPC

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

rok od roku se zvyšuje počet dětí a žáků se zdravotním postižením, kteří jsou vzděláváni v běžných školách. Pro školy představuje tato skutečnost na jedné straně novou pedagogickou zkušenost, na druhé straně často nutnost vytvářet nové postupy, učit se nové věci, získávat nové informace. Jedním ze subjektů, který by měl školám být nápomocen, jsou Speciálně pedagogická centra.

V současnosti zpracováváme pro MŠMT ČR materiál mapující jejich činnost včetně návrhů pro změny v jejich činnosti. Myslíme si, že není možno materiál vytvářet, aniž bychom znali názory uživatelů služeb SPC, tj. primárně škol a rodin dětí se zdravotním postižením.

Předkládáme Vám proto stručnou anketu. Osloveny jsou mateřské, základní i střední školy v celé ČR a věříme, že Vaše názory, zkušenosti, postřehy umožní do budoucna zkvalitnit speciálně pedagogickou podporu, která je vám poskytována. Prosíme Vás o vyplnění a zaslání dotazníků do středy 31.10.2012.

.

Pokyny k vyplnění:

Odpovídejte prosím jako ve škole – tj. 1 znamená nejlépe dostupné, nejčastěji, potřebujete nejvíce – 5 nejméně dostupné, nepotřebujeme, nevyužíváte, nejste spokojeni apod.

.

Pokyny ke zpracování v případě, že nemáte ve škole integrovaného žáka se zdravotním postižením:

  1.  
    1. 1. Oddíl 1 vyplňte dle skutečnosti.
    2. 2. V oddíle 2 a 3 uveďte Vaše očekávání v případě, že žák se zdravotním postižením se stane žákem Vaší školy.
    3. 3. V závěru tabulky uveďte počet žáků s jednotlivým druhem postižení 0

.

S poděkováním za tým zpracovatelů

.

PaedDr. Pavlína Baslerová

 


NOVÝ DOTAZNÍK

 

DOTAZNÍK