Odkazy

 

 • Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
  Úřad vlády ČR
  Benešova
  Praha
  http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/
 • Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro DVPP Novoborská 372, 190 00 Praha 9
  http://www.ippp.cz
  telefon: 283881250
 • Česká školní inspekce
  Fráni Šrámka 37, 15021 Praha 5
  http://www.csicr.cz
  telefon: 251 023 127
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
  http://www.msmt.cz
  telefon: 234 811 111
 • Ústav pro informace ve vzdělávání
  Senovážné náměstí 26, 110 06 Praha 1
  http://www.uiv.cz
  telefon.: 420 224 398 449
 • Asociace náhradní výchovy, VÚM Střílky
  Zámecká 107, 768 04
  http://www.anv.skolniweb.cz
  telefon: 602 747 437
 • Asociace pracovníků SPC
  Novoměstská 21, 621 00 Brno
  http://www.apspc.cz
 • Asociace speciálních pedagogů ČR, ZŠP a PrŠ
  Vinohradská 54, 2120 00 Praha
  http://www.aspcr.cz
  telefon 224256954
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
  Asociace RPZPD v ČR, o.s.
  Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8
  http://www.arpzpd.cz
  telefon.: +420 224 817 438
 • Asociace pracovníků Pedagogicko – psychologických poraden o.s.
  Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
  http://www.apppp.cz
 • Asociace školní psychologie SR a ČR
  http://www.school-psychology.cz
  telefon: 283 881 250
 • Unie psychologických asociací ČR
  Kladenská 8 160 00 Praha 6
  http://www.upacr.cz
 • Asociace pracovníků v rané péči
  Klimentská 2, 110 00 Praha 1
  http://www.asociace-ranapece.unas.cz
  telefon: 224 826 858
 • Asociace pracovníků středisek výchovné péče
  sídlem asociace je: SVP HELP ME
  Bořetická 2, 629 00 Brno – Vinohrady;
  http://www.svphelpme.cz/files/stanovy.pdf
 • Společnost sociální pediatrie, České lékařské společnosti J.E.Purkyně
  Ústav sociální medicíny a veřejného zdravotnictví 1. LF UK Praha
  Karlovo nám. 40, 128 00 Praha 2
  http://www.lf1.cuni.cz/~fschn
  telefon: 224 963 268
 • Česká pediatrická společnost J.E.Purkyně
  Sokolská31,12026Praha2
  http://www.cpsjep.cz
  tel: 224 266 201-4
 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
  Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
  http://www.nrzp.cz
  telefon: 266 753 421


Bez komentáře příspěvku “Odkazy”


Jméno:
Email:
Website:
Komentář:
XHTML: Můžete použít i následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


*