2011

05 Kvě

KA-9. Dostupnost a působnost služeb SPC v regionu  Popis KA: Tato KA se zaměří na opomíjený, ale velmi problematický prvek při naplňování SVP žáků se zdravotním postižením. Je jím poskytnutí včasné, odpovídající, dostupné a kvalitní poradenské podpory. Z ustanovení školské legislativy jsou touto podporou pověřeny primárně SPC. Jejich historicky vzniklá síť však dostatečně nepokrývá potřeby regionů -

Čtěte více

2010

13 Lis

Dostupnost SPC

Příspěvek z kategorie Dostupnost SPC , od Redakce websitu , Listopad 13, 2010No Comments

Dostupnost SPCSystém SPC v ČR je budován od počátku 90. let. Činnost SPC je dnes z pohledu žáků se zdravotním postižením a škol nezastupitelná. Rozvoj sítě SPC byl umocněn vznikem krajů, které dnes vystupují jako zřizovatelé drtivé většiny těchto zařízení. Poměrně rozsáhlá je síť SPC určených pro žáky s mentálním postižením. SPC pro žáky se smyslovým postižením,

Čtěte více