Katalog II. – postižení tělesné

  

Na tomto místě máte možnost listovat v textu katalogů. Připraven je Katalog I. – dokumentace, vzory v činnosti SPC a Katalogy č. II. zpracované pro jednotlivé druhy zdravotních postižení a zaměřené na metodiku stanovení míry (hloubky) speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením. Katalogy připravovalo několik desítek odborníků, převážně ze speciálně pedagogických center. Recenzenty Katalogů jsou zkušení odborníci, jak z akademické sféry, tak z terénu SPC. Texty Katalogů jsou nyní dány k veřejné diskusi. Každý má možnost uplatnit svůj návrh, připomínku či doporučení na formuláři, který zde naleznete. Autoři přivítají i další sdělení, náměty a připomínky na mailové adrese spc@upol.cz. Texty Katalogů budou dále upraveny v souladu s případnými změnami legislativy (zejména Katalog č. I) a návrhy odborníků z SPC. Předpokládá se, že jednotlivé připomínky a námětu budou vyhodnoceny na speciálním odborném oponentním workshopu v září 2011 a následně na Národní konferenci v říjnu 2011. Pozvánky na obě akce budou včas zveřejněny. Cílem diskuse je zohlednit potřeby a požadavky odborníků z jednotlivých SPC, jimž zejména budou Katalogy sloužit.
   
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb
(diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním)
 

    

 Bez komentáře příspěvku “Katalog II. – postižení tělesné”


Jméno:
Email:
Website:
Komentář:
XHTML: Můžete použít i následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


*