Katalog II. – porucha autistického spektra

Na tomto místě máte možnost listovat v textu  katalogů. Připraven je Katalog I. – dokumentace, vzory v činnosti SPC a Katalogy č. II. zpracované pro jednotlivé druhy zdravotních postižení a zaměřené na metodiku stanovení míry (hloubky) speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením. Katalogy připravovalo několik desítek odborníků, převážně ze speciálně pedagogických center.  Recenzenty Katalogů  jsou zkušení odborníci, jak z akademické sféry, tak z terénu SPC.  Texty Katalogů jsou nyní dány k veřejné diskusi. Každý má možnost uplatnit svůj návrh, připomínku či doporučení na formuláři, který zde naleznete. Autoři přivítají i další sdělení, náměty a připomínky na mailové adrese spc@upol.cz.  Texty Katalogů budou dále upraveny v souladu s případnými změnami legislativy (zejména Katalog č. I) a návrhy odborníků z SPC. Předpokládá se, že jednotlivé připomínky a námětu budou vyhodnoceny na speciálním odborném oponentním workshopu v září 2011 a následně na Národní konferenci v říjnu 2011. Pozvánky na obě akce budou včas zveřejněny. Cílem diskuse je zohlednit potřeby a požadavky odborníků z jednotlivých SPC, jimž zejména budou Katalogy sloužit.
    
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb
(diagnostické domény pro žáky s poruchou autistického spektra)

 Komentáře
1 komentář k "Katalog II. – porucha autistického spektra"

Redakce PAS | 23.5.2011 v 8.52

Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem o katalog. Distribuce katalogů bude řešena až po jejich ověření a zpracování konečných verzí. Předpokládáme i současné proškolení uživatelů. S pozdravem dr. Hana Šmejkalová


Jméno:
Email:
Website:
Komentář:
XHTML: Můžete použít i následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


*