2012

19 Čvc

Metodika práce s dítětem a žákem s mentálním postižením  Zde ke stažení "Metodika práce s dítětem a žákem s mentálním postižením"

Čtěte více

2011

12 Kvě

SPC – adresář kontaktů

Příspěvek z kategorie Aktuality, Headlines, Ke stažení, Ostatní, PAS - Dokumenty ke stažení , od Redakce websitu , Květen 12, 2011Komentáře nejsou povoleny

SPC - adresář kontaktůPraha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Koordinátoři - LOGO Koordinátoři - PAS Krajští mluvčí Výkonný výbor APSPC

Čtěte více

2011

11 Kvě

Katalogy posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb                                                                                                                                                                                                        

Čtěte více

2011

08 Kvě

KA-6. Kurikula vzdělávacího kurzu pro poradenské pracovníkyVzdělávací kurz pro poradenské pracovníky skupina PP pro žáky s poruchami autistického spektra (PAS) (Kurikulum kurzu) Vzdělávací kurz pro poradenské pracovníky skupina PP pro žáky mentálním postižením (Kurikulum kurzu) Vzdělávací kurz pro poradenské pracovníky (Kurikulum kurzu) Vzdělávací kurz pro poradenské pracovníky skupina PP pro děti a žáky se sluc

Čtěte více

2011

06 Kvě

Dokumenty ke stažení - ZPAdresář SPC Otevřený dopis ze dne 5.4.2011 - reakce Mgr. Slouka Dopis od PhDr. Moravcové Dopis od AP SPC ze dne 5.4.2011

Čtěte více

2011

06 Kvě

Dokumenty ke stažení - PAS  Adresář SPC Závěr PAS - Analýzy poradenských služeb a vzdělávání dětí a žáků s PAS 2010

Čtěte více

2011

06 Kvě

Ostatní materiály ke stažení

Příspěvek z kategorie Ostatní , od Redakce websitu , Květen 6, 2011No Comments

Ostatní materiály ke staženíAdresář SPC Stanovisko k vyhl. č. 116/2011 z 15. 4. 2011 - pro Učitelské noviny, červen 2011 Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení při zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích P

Čtěte více

2011

06 Kvě

Legislativní dokumenty ke stažení

Příspěvek z kategorie Legislativa , od Redakce websitu , Květen 6, 2011No Comments

Legislativní dokumenty ke staženíVyhláška 147/2011 sb.73-2005 Sb. o vzd. dětí, žáků a st. se spec. vzd. potř. a dětí, žáků a st. mimořádně nadaných Sdělení CSU č.431-2009 Sb. o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) Úmluva o právech osob se ZP Vyhláška č.14-2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č.177-2009 Sb. o bliţších podmínk

Čtěte více

2011

06 Kvě

Publikace ke stažení

Příspěvek z kategorie Publikace , od Redakce websitu , Květen 6, 2011No Comments

Publikace ke staženíMKF Výběrové šetření ZP osob CSÚ 2007 Zákl.info.k zajišťování asistenta ped.do tř. v níž je vzděláván žák nebo žáci 2010 Miloň Potměšil: Pocity, postoje a obavy pedagogických pracovníků ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání RR screening - Testová batéria na vylúčenie mentálnej retardácie 6 – 10 ročných detí I. Národní konference „Inovace

Čtěte více

2011

06 Kvě

Dokumenty ke stažení

Příspěvek z kategorie Dokumenty , od Redakce websitu , Květen 6, 2011No Comments

Dokumenty ke staženíNAPIV - Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze NPVRP 2010-2014 - Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se ZP na období 2010-2014 Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020 Zpráva o stavu lidských práv v ČR 2006 Zpráva o stavu lidských práv v ČR 2007 Zpráva o stavu lidských práv v ČR 2008 Zp

Čtěte více

2011

06 Kvě

Přehled klíčových aktivitVytvoření katalogu stupňů speciálních vzdělávacích potřeb (u žáků se zdravotním postižením) Metodické listy pro práci se žáky se SVP v (inkluzivním) vzdělávání Pilotní ověření Metodických listů pro práci se žáky se zdravotním postižením v inkluzivním vzdělávání Asistent pedagoga u žáka se zdravotním postižením Pilotní evaluace metodiky

Čtěte více

2011

05 Kvě

Odkazy

Příspěvek z kategorie Informační zdroje, Odkazy , od Redakce websitu , Květen 5, 2011No Comments

Odkazy  Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Úřad vlády ČR Benešova Praha http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/ Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro DVPP Novoborská 372, 190 00 Praha 9 http://www.ippp.cz telefon: 283881250 Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 15021 Praha 5 h

Čtěte více

2011

05 Kvě

Ke stažení

Příspěvek z kategorie Informační zdroje, Ke stažení , od Redakce websitu , Květen 5, 2011No Comments

Ke staženíDokumenty Legislativní materiály Publikace Ostatní Materiály ke stažení pro PAS Materiály ke stažení pro ZP

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-12. Návrh nového modelu působnosti ŠPZ – pro žáky se zdravotním postiženímPopis KA: KA navazuje zejména na KA 2, 4, 8 a 9, jakož i na vybrané instituty KA 1, 3 a 11. Jedná se o komplexní výstup - návrh na možné uspořádání ŠPZ působících v segmentu žáků se zdravotním postižením, tj. primárně SPC. Výstupem bude materiál - zpráva – obsahující: shrnutí poznatků ověřených projektem, zhodnocení výsledků ověření nový

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-11. Vyhodnocení efektivity stávajícího modelu spec. pedagogického poradenství a diagnostiky  Popis KA: Aktivita je zařazena jako č. 11, ovšem z hlediska obsahového a časového pojetí je řešena jako první, neboť je předstupněm řešení okruhů uvedených v KA 1, 2, 4 a 9. V rámci této aktivity bude vypracována podrobná analýza činnosti SPC obsahující zejména tyto prvky: základní východiska a principy moderního poradenského systému, právní (a fakti

Čtěte více