2011

05 Kvě

KA-10. Specificky zaměřené konference a workshopy  Popis KA:  V rámci této aktivity se uskuteční celkem tři Národní konference SPP poradenství a diagnostiky s následujícími tématy. První s obsahem "Analýza činnosti ŠPZ v segmentu zdravotního postižení" proběhne v první polovině prvního roku řešení projektu, druhá konference s názvem "Aktuální otázky speciálně-pedagogické diagnostiky a poradenství ve vztahu

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-9. Dostupnost a působnost služeb SPC v regionu  Popis KA: Tato KA se zaměří na opomíjený, ale velmi problematický prvek při naplňování SVP žáků se zdravotním postižením. Je jím poskytnutí včasné, odpovídající, dostupné a kvalitní poradenské podpory. Z ustanovení školské legislativy jsou touto podporou pověřeny primárně SPC. Jejich historicky vzniklá síť však dostatečně nepokrývá potřeby regionů -

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-8. Interaktivní webový portál pro poradenství a diagnostiku SVP  Popis KA: Podaný projekt se orientuje primárně na generaci pracovně označenou "do 50 let", tudíž občany v produktivním věku, kteří, ať již přináležejí k jakékoliv cílové skupině (poradenští pracovníci, pedagogové, rodiče, žáci se z.p.) v převážné míře umí přijímat informace prostřednictvím internetu. V některých segmentech (žáci, poradci) je takov

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-7. Vzdělávání učitelů žáků se SVP  Popis KA:   KA je rovněž zaměřena na ověření postupů, metod a výstupů, které vyplývají zejména z KA č. 1, 2, 3, 4 a 5. Proto v jeho rámci již budou pedagogové žáků se z.p. připravováni způsobem, v němž se zúročí a ověří metodiky vypracované v rámci ostatních KA tohoto projektu. Kurz bude probíhat celkem 12 měsíců (zahrne druhý až třetí rok projektu

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-6. Vzdělávací kurz pro poradenské pracovníky  Popis KA:  KA je zaměřena na přípravu a ověření postupů, které vyplývají z KA č. 1, 2, 3, 4 a 5. Kurz bude připraven ve dvou cyklech. První proběhne ještě v termínu vypracovávání uvedených KA a, mj., bude v rámci kurzu vytvořen prostor na výměnu zkušeností sledujících parametry navrhovaných změn. Již v této době budou účastníci - poradenští pracovníci

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-4. Asistent pedagoga u žáka se zdravotním postiženímPopis KA: Asistent pedagoga (pro žáky se z. p.) je v současnosti vnímán jako jeden z nejdůležitějších (a zároveň nejproblematičtějších) prvků speciálně pedagogické podpory, které náš vzdělávacích systém zná. Na jedné straně se v řadě případů v inkluzivním vzdělávání jedná o nezbytnou podmínku úspěšnosti vzdělávání a naplnění SVP daného dítě

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-2. Metodické listy pro práci se žáky se SVP v (inkluzivním) vzdělávání  Zásadním výstupem této KA je vytvoření šesti ucelených Metodik určených pro pedagogy vzdělávající dětí a žáky s příslušným druhem zdravotního postižení.  Texty vytvářela více než třicítka autorů, zkušených pedagogů z jednotlivých druhů a stupňů škol.  Vzniklo tak v souhrnu téměř 900 stran textu, který je v současné době ověřován přímo v

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-1. Vytvoření katalogu stupňů speciálních vzdělávacích potřeb (u žáků se zdravotním postižením)  Popis realizace KA: Úkolem této KA je vytvořit katalogy - vzory, které v českém poradenském systému citelně chybí. Česká legislativa (a poradenská praxe) zná tři stupně speciálních vzdělávacích potřeb. Jeden pak je "zdravotní postižení". Toto členění naprosto nedostačuje potřebám systému poradenství, ale i školské praxi - a dětem se zdravotním postižením

Čtěte více

2010

13 Lis

Kontakty

Příspěvek z kategorie O projektu, featuredcat , od Redakce websitu , Listopad 13, 2010No Comments

KontaktyKancelář projektu Projekt SPC tř. 17.  listopadu 50a 772 00 Olomouc Adresa nositele projektu Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc   PROJEKTOVÝ TÝM   Hlavní manažer projektu Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.            Asistentka hlavního manažera Mgr. Romana Dočkalová Email: RomanaDockalova@s

Čtěte více

2010

13 Lis

Dostupnost SPC

Příspěvek z kategorie Dostupnost SPC , od Redakce websitu , Listopad 13, 2010No Comments

Dostupnost SPCSystém SPC v ČR je budován od počátku 90. let. Činnost SPC je dnes z pohledu žáků se zdravotním postižením a škol nezastupitelná. Rozvoj sítě SPC byl umocněn vznikem krajů, které dnes vystupují jako zřizovatelé drtivé většiny těchto zařízení. Poměrně rozsáhlá je síť SPC určených pro žáky s mentálním postižením. SPC pro žáky se smyslovým postižením,

Čtěte více

2010

13 Lis

Partneři

Příspěvek z kategorie Headlines, O projektu , od Redakce websitu , Listopad 13, 2010No Comments

PartneřiAsociace pracovníků speciálně pedagogických center, Brno ( http://www.apspc.cz ) Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR, Praha ( http://www.ippp.cz ) Speciálně pedagogická centra při školách: Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín ( http://www.ddskolyzlin.cz ) MŠ a ZŠ Za Humny Kyjov ( http://www.skolazahumnykyjov.c

Čtěte více

2010

13 Lis

Charakteristika projektu

Příspěvek z kategorie O projektu, featuredcat , od Redakce websitu , Listopad 13, 2010No Comments

Charakteristika projektuInovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postiýením Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Řešení souhrnného projektu ESF, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotní

Čtěte více