2011

05 Kvě

KA-4. Asistent pedagoga u žáka se zdravotním postiženímPopis KA: Asistent pedagoga (pro žáky se z. p.) je v současnosti vnímán jako jeden z nejdůležitějších (a zároveň nejproblematičtějších) prvků speciálně pedagogické podpory, které náš vzdělávacích systém zná. Na jedné straně se v řadě případů v inkluzivním vzdělávání jedná o nezbytnou podmínku úspěšnosti vzdělávání a naplnění SVP daného dítě

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-2. Metodické listy pro práci se žáky se SVP v (inkluzivním) vzdělávání  Zásadním výstupem této KA je vytvoření šesti ucelených Metodik určených pro pedagogy vzdělávající dětí a žáky s příslušným druhem zdravotního postižení.  Texty vytvářela více než třicítka autorů, zkušených pedagogů z jednotlivých druhů a stupňů škol.  Vzniklo tak v souhrnu téměř 900 stran textu, který je v současné době ověřován přímo v

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-1. Vytvoření katalogu stupňů speciálních vzdělávacích potřeb (u žáků se zdravotním postižením)  Popis realizace KA: Úkolem této KA je vytvořit katalogy - vzory, které v českém poradenském systému citelně chybí. Česká legislativa (a poradenská praxe) zná tři stupně speciálních vzdělávacích potřeb. Jeden pak je "zdravotní postižení". Toto členění naprosto nedostačuje potřebám systému poradenství, ale i školské praxi - a dětem se zdravotním postižením

Čtěte více