2011

05 Kvě

KA-2. Metodické listy pro práci se žáky se SVP v (inkluzivním) vzdělávání  Zásadním výstupem této KA je vytvoření šesti ucelených Metodik určených pro pedagogy vzdělávající dětí a žáky s příslušným druhem zdravotního postižení.  Texty vytvářela více než třicítka autorů, zkušených pedagogů z jednotlivých druhů a stupňů škol.  Vzniklo tak v souhrnu téměř 900 stran textu, který je v současné době ověřován přímo v

Čtěte více

2011

05 Kvě

KA-1. Vytvoření katalogu stupňů speciálních vzdělávacích potřeb (u žáků se zdravotním postižením)  Popis realizace KA: Úkolem této KA je vytvořit katalogy - vzory, které v českém poradenském systému citelně chybí. Česká legislativa (a poradenská praxe) zná tři stupně speciálních vzdělávacích potřeb. Jeden pak je "zdravotní postižení". Toto členění naprosto nedostačuje potřebám systému poradenství, ale i školské praxi - a dětem se zdravotním postižením

Čtěte více

2010

13 Lis

Dostupnost SPC

Příspěvek z kategorie Dostupnost SPC , od Redakce websitu , Listopad 13, 2010No Comments

Dostupnost SPCSystém SPC v ČR je budován od počátku 90. let. Činnost SPC je dnes z pohledu žáků se zdravotním postižením a škol nezastupitelná. Rozvoj sítě SPC byl umocněn vznikem krajů, které dnes vystupují jako zřizovatelé drtivé většiny těchto zařízení. Poměrně rozsáhlá je síť SPC určených pro žáky s mentálním postižením. SPC pro žáky se smyslovým postižením,

Čtěte více